English (UK) Nederlands (NL)

Visie

De mens verbruikt meer dan de wereld kan bieden. Overheden sturen steeds meer op verduurzaming en circulariteit. Een scherpe prijsstelling en hoge kwaliteit zijn niet meer voldoende om succesvol te zijn. Veel organisaties vragen zich af: hoe worden wij succesvol circulair?


Missie

Vanuit deze visie heeft Triple Benefit de volgende missie opgesteld:

Het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun activiteiten met een concurrerender kostenstructuur.


Houden vragen u bezig als:

    • Operations: Hoe kan de milieu-impact van onze processen worden verminderd?
    • Product: Hoe kunnen wij onze producten circulair maken?
    • Wat zijn kosteneffectieve verbeteringen op de korte termijn?
    • Wat zijn goede strategische doelen voor de langere termijn?

Triple Benefit helpt u effectief verder!

(c) 2023 - Triple Benefit - +31 (0) 6 3419 0724